ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣτΕ....

Ως αντισυνταγματικό έκρινε το Α' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το πλαφόν στο εφάπαξ βοήθημα των υπαλλήλων του ΟΤΕ, που είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠΟΤΕ) και το οποίο έχει μετονομαστεί σε Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΚΕΤΩ).Το ΣτΕ έκρινε ότι η επιβολή ανώτατου ορίου στο εφάπαξ βοήθημα που θέτει ο Ν. 2084/1992 είναι αντισυνταγματική,
καθώς αντιτίθεται στη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4) και στην υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την ασφάλιση των εργαζομένων (άρθρο 22).Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση του ΣτΕ, το εφάπαξ που χορηγεί το ΤΑΠΟΤΕ έχει αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθώς καταβάλλεται από κεφάλαιο που σχηματίζεται αποκλειστικά από εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών.Με την εν λόγω απόφαση, το ΣτΕ δικαίωσε υπάλληλο του ΟΤΕ ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το 1996 και έλαβε μειωμένο εφάπαξ.Ήδη από το 2007, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έχει κρίνει ως αντισυνταγματικό το πλαφόν στο εφάπαξ (αποφ
Keywords
Τυχαία Θέματα