“Τα εθνικά θέματα θα κρίνουν την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου”

Επειδή τα γεωπολιτικά δεδομένα παραμένουν διαχρονικώς αμετάβλητα, το μόνιμο πρόβλημα της Ελλάδας από την εποχή του Ομήρου είναι η θέση της. Που τήν καθιστά ευάλωτη σε εξωτερικές πιέσεις από τα τέσσαρα σημεία του ορίζοντα. Επομένως, το βασικό ζήτημα στην Ελλάδα είναι η συνεχής αντίσταση και ικανότητα αντιμετώπισης, με πολιτικά ή στρατιωτικά μέσα, των εισβολών, επεκτατισμών, [...]
Keywords
Τυχαία Θέματα