Με 10% ο Λαυρεντιάδης στην «Ελευθεροτυπία»

18:07 5/1/2010 - Πηγή: Antinews
Σε 9,62% διαμορφώθηκε το ποσοστό συμμετοχής της ΝΕΠ Εκδόσεις ΑΕ (συμφερόντων των Λαυρεντιάδη – Κυριακίδη) στο μετοχικό κεφάλαιο και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας Τεγόπουλος Εκδόσεις μετά από αγορά μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 31/12/2009. Κατόπιν τούτου οι μέτοχοι που κατέχουν δικαιώματα ψήφου στην Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% είναι [...]
Keywords
Τυχαία Θέματα