ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 9.000 ΤΙΤΛΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Τα ελληνικά πανεπιστήμια (όπως συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο) έχουν συμφωνήσει με διάφορους εκδοτικούς οίκους ώστε να προσφέρουν στις ερευνητικές τους ομάδες δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε πολλά επιστημονικά περιοδικά. Όπως καταλαβαίνει κανείς, η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά τα περιοδικά είναι πολύ σημαντική, αφού με αυτό τον τρόπο οι ερευνητές μπορούν να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο τους, αλλά και να διαβάζουν σημαντικές δουλειές άλλων ερευνητών που θα τους βοηθήσουν στη δική τους μελέτη.Είχα
εντοπίσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα τις τελευταίες εβδομάδες αφού δεν μπορούσα να δω κανένα από τα περιοδικά της ΙΕΕΕ (ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς) μέσω του Πανεπιστημίου. Το ίδιο πρόβλημα εντόπισαν και πολλοί άλλοι φίλοι και γνωστοί.Μόλις μάθαμε και το τι συνέβη. Διαβάστε στο παρακάτω κείμενο που εστάλη από το heal-link (τον φορέα που συνδέει ηλεκτρονικά όλες τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες). Εμείς απλά να συγχαρούμε το ΥΠΕΠΘ!!!!!!!!!!"Ο Σύνδεσμος
Keywords
Τυχαία Θέματα