17 Νοέμβρη

Η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη στα πλαίσια τις αναγκαστικής αναδιοργάνωσης της, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις εργασίας:α) Μια (1) θέση αρχηγού τρομοκρατικής οργάνωσης. Απαραίτητα προσόντα οικονομικές σπουδές (κατά προτίμηση στο Παρίσι), άριστη γνώση όλων των κοινωνικών συστημάτων,εκπαίδευση στο αντάρτικο πόλεων και άριστη γνώση των αρχών του συνωμοτισμού. Απαραίτητη κρίνεται και η προϋπηρεσία σε άλλη παρόμοια οργάνωση τις Ελλάδας ή του εξωτερικού. (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: ΠΑΤΜΟΥ)β) Πέντε (5) θέσεις εκτελεστών - διεκπεραιωτών
υποθέσεων. Απαραίτητα προσόντα η πίστη στις αρχές του ένοπλου αγώνα και της κοινωνικής επανάστασης. Απαραίτητο είναι και το δίπλωμα οδήγησης. Επιθυμητή η εμπειρία στο χειρισμόόπλων - εκρηκτικών υλών. (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: ΔΑΜΑΡΕΩΣ)γ) Δυο (2) θέσεις βοηθητικών μελών.Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε διαφόρων ειδών λαμόγιες (κλοπές κλπ).(ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: ΞΑΝΘΙΑ)δ) Μια (1) θέση πληροφοριοδότη.Κατά προτίμηση δημόσιος υπάλληλος. Απαραίτητες οι διασυνδέσεις με τις δημόσιες υπηρεσίες και η ικανότητα
Keywords
Τυχαία Θέματα