Επιδότηση ενοικίου 2009. Ξεκινάει σε λίγες μέρες

12:57 26/6/2009 - Πηγή: Taxalia
Μηνιαία επιδότηση ενοικίου από 115 ευρώ έως 215 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, θα καταβάλει και το 2009, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας στους δικαιούχους του. Οι σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν αποκλειστικά μέσω των KEΠ, από τις 6 Ιουλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου και δικαιούχοι της επιδότησης ενοικίου είναι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που κατέβαλαν εισφορές υπέρ
OEK και ....πληρούν συγκεκριμένες οικονομικές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις.Η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τις κατηγορίες των δικαιούχων, τα ποσά της επιδότησης και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, δημοσιεύτηκαν ήδη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και εντός των ημερών αναμένεται ο ΟΕΚ να προσδιορίσει τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων.Η επιδότηση κυμαίνεται από 1.380 έως και 2.600 ευρώ το χρόνο, ενώ για κάθε προστατευόμενο παιδί μετά το πέμπτο το ποσό της μηνιαίας επιδότησης αυξάνεται κατά 25 ευρώ. Η επιδότηση αφορά ενοίκια που κατέβαλαν ο
Keywords
Τυχαία Θέματα