Εμπορική Τράπεζα : Αλλαγές διευθυντικών στελεχών

Η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ ανακοίνωσε ότι ο υπεύθυνος Λειτουργιών και Διαδικασιών κ. Αναστάσιος Καρκαζής του Αθανασίου τοποθετήθηκε και Επικεφαλής της νεοσυσταθείσης Μονάδας Πιστοδοτήσεων.

Keywords
Τυχαία Θέματα