Ρομποτική Γυναικολογική Χειρουργική;

Την τελευταία εικοσαετία η Λαπαροσκοπική Χειρουργική έχει απλουστεύσει σημαντικά την πραγματοποίηση πολύπλοκων γυναικολογικών χειρουργικών επεμβάσεων
Τυχαία Θέματα