Υγεία: πλήρης εξαγορά από τη Y-Logimedτης Bio- CheckInternational

Και το υπόλοιπο 30% του μετοχικού κεφαλαίου της BIO- CHECK INTERNATIONAL ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., εξαγόρασε η Y - LOGIMED AE.
Keywords
Τυχαία Θέματα