Το έργο In-MedTour - "Innovative Medical Tourism Strategy"

Το έργο αποτελεί μια διασυνοριακή προσπάθεια που θα διασυνδέσει τους τομείς της υγείας και της έρευνας με τις τοπικές επιχειρήσεις.
Keywords
Τυχαία Θέματα