Τι αλλάζει από την 1η Μαρτίου στη χορήγηση υλικών για διάφορες παθήσεις στον ΕΟΠΥΥ

Ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εγκυρότητα των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη σύναψη των συμβάσεων και αφορούν τις προδιαγραφές των προϊόντων.
Keywords
Τυχαία Θέματα