Στο 0,4 ανέβηκε ο δείκτης μετάδοσης "R 0" του κορωνοϊού

Το ποσοστό πληρότητας απλών κλινών Covid-19 πανελλαδικά είναι 7% και των κλινών ΜΕΘ 13%.
Τυχαία Θέματα