Σε επένδυση 40 εκατ. λιρών προχωρά η GSK στην Αγγλία

Αφορά την ενίσχυση των πρωτοβουλιών που αξιοποιούν την πρόοδο της γενετικής έρευνας στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων.
Τυχαία Θέματα