Σαράντης: Με 32,177% η Marginplus Investments

Tο ποσοστό συμμετοχής της MARGINPLUS INVESTMENTS LTD. επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανήλθε από 0% σε 32,177%.
Τυχαία Θέματα