Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Στο νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων περιλαμβάνονται 128 τιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων, για τα οποία είχαν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων φαρμακευτικών επιχειρήσεων μέχρι και την 30/06/2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα