Ιthaca laundry: ένας οργανισμός που προσφέρει αξιοπρέπεια και ελπίδα

Η Ithaca βασίζει το έργο της σε δύο βασικούς πυλώνες, την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των αστέγων και την κοινωνική επανένταξή τους.
Keywords
Τυχαία Θέματα
Ιthaca,ithaca