Υγεία: διανομή 0,17 ευρώ ανά μετοχή

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 82,9 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών, διανομή μερίσματος 0,5 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ύψους 0,12 ευρώ ενέκρινε η γενική συνέλευση του Υγεία.
Keywords
Τυχαία Θέματα