’18 Άνω’: Μονάδα για την απεξάρτηση από το ‘Διαδίκτυο’

τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ποσοστό των θεραπευομένων που απευθύνονται στη Μονάδα, οι οποίοι παρουσιάζουν συνύπαρξη τοξικομανίας και παθολογικής χρήσης του Διαδικτύου (εξάρτηση από το Διαδίκτυο), συχνότερα μάλιστα όταν η τοξικομανία τείνει να υποχωρεί.
Τυχαία Θέματα