Βωβός: Στα €2,20 η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή το 2010-Ζημιές στο έτος

09:47 1/4/2011 - Πηγή: Capital
Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα στους μετόχους για τη χρήση του 2010.
Keywords
Τυχαία Θέματα