ΒΙΣ: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Στο 74,617% το ποσοστό της HELLENIC QUALITY FOODS AET, στο 0% της ΦΑΓΕ ΑΕ.
Keywords
Τυχαία Θέματα