Το Κράτος ως εξουσία και ως αντισυμβαλλόμενος-μια συζήτηση που επανέρχεται

00:36 19/6/2009 - Πηγή: Capital
Η Νομολογία του Ανωτάτου Ακυρωτικού θεωρεί ανεπίτρεπτη την παρέμβαση του νομοθέτη, προκειμένου για την αζήμια υπέρ του Δημοσίου μονομερή αναίτια λύση της συμβάσεως ενός στελέχους προ του χρόνου που ορίζεται σε αυτήν αλλά και την όποια μείωση συμφωνημένων αποδοχών, χωρίς την συναίνεση του εργαζομένου-στελέχους.
Keywords
Τυχαία Θέματα