Τεχνική Ανάλυση XAG/USD – 05.11

17:26 5/11/2012 - Πηγή: Capital
Θα αναμέναμε μια προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης.
Τυχαία Θέματα