Τεχνικές Εκδόσεις: Μη διανομή μερίσματος από τακτική Γ.Σ.

12:42 17/7/2009 - Πηγή: Capital
Η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2008 λόγω συσσωρευμένων ζημιών της εταιρείας, εγκρίθηκε κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τεχνικές Εκδόσεις.
Keywords
Τυχαία Θέματα