Συγχώνευση ΟΑΝΑΚ-ΟΑΔΥΚ και σύσταση νέας εταιρείας

19:25 20/6/2013 - Πηγή: Capital
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης του “Οργανισμού Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης” (ΟΑΝΑΚ) και του “Οργανισμού Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης” (ΟΑΔΥΚ) με τη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ” (ΟΑΚ ΑΕ).
Keywords
Τυχαία Θέματα