Σελόντα: Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με Interfish

05:35 12/1/2010 - Πηγή: Capital
Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης αποφάσισαν Σελόντα και Interfish δια απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη.
Τυχαία Θέματα