"Πράσινο φως" από Ε.Ε. για χορήγηση ενισχύσεων έως €500 χιλ.

13:04 16/7/2009 - Πηγή: Capital
Αφορά επιχειρήσεις που δεν είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα πριν από την 1/7/08.
Keywords
Τυχαία Θέματα