Πόσο επιτυχημένο θα είναι ένα "Πανευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό Προϊόν";

15:35 2/10/2018 - Πηγή: Capital
Προτεινόμενο πριν από ένα χρόνο, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ολοκληρώσει τις αναγνώσεις τους, και είναι έτοιμα να το υιοθετήσουν πριν από τη διάλυση αυτού του Ευρωκοινοβουλίου.
Τυχαία Θέματα