Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σήμερα

08:43 30/6/2020 - Πηγή: Capital
Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση αλλαγών στην αγορά εργασίας, και κυρίως μεγάλες μεταμορφώσεις όπως η ψηφιοποίηση, η γήρανση των πληθυσμών και η κλιματική αλλαγή.
Keywords
Τυχαία Θέματα