Κέκροψ: Εκλογή του νέου Δ.Σ. από τη γενική συνέλευση

12:13 17/6/2009 - Πηγή: Capital
Το νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η γενική συνέλευση της Κέκροψ που πραγματοποιήθηκε στις 17/6.
Τυχαία Θέματα