Ιασώ: Διανομή μερίσματος 0,22 ανά μετοχή

14:00 22/6/2009 - Πηγή: Capital
Από την Τετάρτη 15.07.2009 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2008 (ημέρα αποκοπής).
Keywords
Τυχαία Θέματα