Η Airbnb αποχωρεί από την Κίνα

21:55 23/5/2022 - Πηγή: Capital
Σχεδιάζει να ενημερώσει τους εργαζομένους που απασχολεί στη χώρα, ήδη από αύριο Τρίτη.
Keywords
Τυχαία Θέματα