Φραουλοχώραφα Μανωλάδας: Μια αναίρεση χωρίς τυπική, αλλά με ουσιαστική σημασία

Η όποια απόφαση εκδοθεί επί της αναίρεσης υπέρ του νόμου δεν έχει καμία έννομη συνέπεια για τους αθωωθέντες, παρά μόνο νομολογιακό χαρακτήρα.
Τυχαία Θέματα