ΕΤΕΜ: Έμφαση στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και την ανταγωνιστικότητα

10:24 18/6/2009 - Πηγή: Capital
Η εκλογίκευση και βελτίωση των οικονομικών μεγεθών τόσο της μητρικής εταιρίας όσο και των θυγατρικών της με στόχο την επιτυχή παρουσία στην αγορά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη διοίκηση της ΕΤΕΜ.
Keywords
Τυχαία Θέματα