Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων κατόπιν μεταφοράς φορολογικής κατοικίας

00:08 30/5/2023 - Πηγή: Capital
Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τις κατηγορίες επενδύσεων, τη διαδικασία και δικαιολογητικά αιτήματος διαπίστωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης, τον χρόνο διακράτησης και την παρακολούθηση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος, που προκύπτει στην αλλοδαπή, φυσικών προσώπων, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Γράφει η Μάρθα Παπασωτηρίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα