Έδραση: Ζημιές στο εννεάμηνο για όμιλο και εταιρεία

Ζημίες προ φόρων 11.843 χιλ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και 11.579 χιλ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας εμφάνισε η Έδραση κατά την περίοδο 01/01/2010 έως 30/09/2010.
Keywords
Τυχαία Θέματα