Δεσμεύσεις από Roma Pizza προς Επ. Ανταγωνισμού μετά από καταγγελίες

11:46 10/1/2018 - Πηγή: Capital
Αναφορικά με ενδεχόμενες παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού σε σχέση με όρους του συστήματος δικαιόχρησης. Απορρίφθηκαν οι αιτιάσεις περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και σχέσης οικονομικής εξάρτησης.
Keywords
Τυχαία Θέματα