Χωρίς μέρισμα από σήμερα η Βιοχάλκο

10:21 3/7/2009 - Πηγή: Capital
Από σήμερα οι μετοχές της Βιοχάλκο είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το μέρισμα χρήσης 2008.
Τυχαία Θέματα