Μεταφορά φορολογικών ζημιών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ορίζεται ότι αν σε ένα φορολογικό έτος το αποτέλεσμα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ζημία, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφιστεί με επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζημία του προγενέστερου φορολογικού έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους.
Keywords
Τυχαία Θέματα