Πρόγραμμα μείωσης εκπομπών CO2 με τη συμμετοχή του Ελ.Βενιζέλος

11:04 24/6/2009 - Πηγή: Econews
Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία. Τριάντα ένα ευρωπαϊκοί αερολιμένες, μεταξύ των οποίων και ο αερολιμένας της Ελλάδας «Ελευθέριος Βενιζέλος», εγκαινίασαν ένα κοινό πρόγραμμα για τη «Διαχείριση και Μείωση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα» (Airport Carbon Accreditation). Το εν λόγω πρόγραμμα δεν θέτει ορισμένη προθεσμία για τους αερολιμένες αλλά προωθεί μέτρα για τη μείωση εκπομπών ...
Keywords
Τυχαία Θέματα