Ευρωπαϊκό σχέδιο απόφασης για τομείς εκτεθειμένους σε «διαρροή άνθρακα»

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία. Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν σχέδιο απόφασης με την οποία καταρτίζεται κατάλογος 164 βιομηχανικών τομέων και κλάδων που θεωρούνται εκτεθειμένοι σε “διαρροή άνθρακα”. Με βάση το αναθεωρημένο κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ-ΕΕ), το οποίο θα εφαρμόζεται από το 2013, εγκαταστάσεις υπαγόμενες στους ανωτέρω τομείς θα λάβουν μερίδιο ...
Keywords
Τυχαία Θέματα