Διάτρητες οι μελέτες για το ΧΥΤΑ Γραμματικού

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι υδρογεωλογικές μελέτες για το ΧΥΤΑΓραμματικού. Συντάχθηκαν, χωρίς διερευνητικές γεωτρήσεις στην περιοχήχωροθέτησης, αλλά με βάση τα στοιχεία της ευρύτερης περιοχής. Κάτι πουεγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα όχι μόνοντης περιοχής, αλλά και του λεκανοπεδίου γενικότερα...
Keywords
Τυχαία Θέματα