Οι εργασιακές προοπτικές τώρα και µετά την πανδηµία

Άρθρο-παρέµβαση από τον ∆ηµήτρη Ρούση *Ο ∆. Ρούσης είναι πτυχιούχος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών του ΕΑΠ, µέλος του ∆.Σ. της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αστυνοµικών Υπαλλήλων και ιδρυτικό µέλος της συνδικαλιστικής παράταξης «Μπροστά». ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ διαβίωσης των πολιτών, όπως διαµορφώθηκαν από την πανδηµία, επέτειναν την αγωνία και την ανασφάλεια για το µέλλον τους. Αυτή τη δύσκολη περίοδο, µια ενδιάµεση έκθεση, ως «ηµιτελές» κείµενο, ήρθε στο φως

της δηµοσιότητας. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ που παρέχονται θα συµπληρωθούν εντός του µήνα και ένα πρώτο εύλογο ερώτηµα που γεννάται ανακύπτει από τη χρονική συγκυρία δηµοσιοποίησης της ενδιάµεσης έκθεσης της επιτροπής υπό τον καθηγητή κ. Πισσαρίδη. ΜΕ ΤΟΣΑ κρίσιµα εθνικά ζητήµατα ανοιχτά, ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης; Θα υιοθετήσει τις προτάσεις της επιτροπής που η...

> Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: Οι εργασιακές προοπτικές τώρα και µετά την πανδηµία

Keywords
Τυχαία Θέματα
µετά, µία,µeta, µia