Κλιματική Αλλαγή: Τρομακτικές οι συνέπειες - Ανάλυση Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού

Για να πετύχουμε τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που προκαλούνται από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγήκλιματική αλλαγή απειλεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός- WMO (World Meteorological Organization) Τη νέα έκθεση του Οργανισμού για τους δείκτες του κλίματος και τη βιώσιμη… Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός δημοσίευσε μια νέα
έκθεση για τους δείκτες του κλίματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη με τίτλο “Climate Indicators and Sustainable Development: Demonstrating the Interconnections”.

Η δημοσιοποίησή της συμπίπτει με την ετήσια σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και το άνοιγμα της Ζώνης Δράσης SDG στις 22 Σεπτεμβρίου, η οποία είναι αφιερωμένη στην επιτάχυνση της δράσης στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σκοπός της έκθεσης του WMO είναι να καταδείξει τις συνδέσεις μεταξύ του παγκόσμιου κλίματος και των Στόχων Βιώσιμων Ανάπτυξης. Υποστηρίζει επίσης την ανάγκη για μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία, η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων και για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε λιγότερο από 2 ° C ή ακόμη και 1,5 ° C μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα

Η έκθεση επισημαίνει επτά κλιματικούς δείκτες, οι επιπτώσεις των οποίων εκτείνονται στους ΣΒΑ. Οι κλιματικοί αυτοί δείκτες είναι:

- Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα - Η Θερμοκρασία - Η οξίνιση των ωκεανών - Το θερμικό περιεχόμενο των ωκεανών - Η έκταση θαλάσσιου πάγου - Η ισορροπία της μάζας των παγετώνων - Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας.

«Μπροστά στη συνεχιζόμενη κλιματική αλλαγή, τη φτώχεια, την ανισότητα και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η κατανόηση των συνδέσεων μεταξύ του κλίματος και της διεθνούς ανάπτυξης είναι κάτι επείγον», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του WMO, καθηγητής Petteri Taalas.

«Η αύξηση της θερμοκρασίας θα οδηγήσει σε παγκόσμιες και περιφερειακές αλλαγές, οδηγώντας σε αλλαγές στα πρότυπα βροχοπτώσεων και τις γεωργικές περιόδους. Η εντατικοποίηση των γεγονότων του Ελ Νίνιο προκαλεί επίσης περισσότερες ξηρασίες και πλημμύρες », είπε.

Η έκθεση εξετάζει τις επιπτώσεις των τελευταίων δεδομένων και της επιστημονικής έρευνας για την κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος για βιώσιμη ανάπτυξη, τονίζοντας πώς το κλίμα μας ήδη αλλάζει και πώς οι αλλαγές θα εμποδίσουν την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Επειδή η συγκέντρωση CO2 οδηγεί την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, είναι έμμεσα υπεύθυνη για τους κινδύνους που σχετίζονται με τους άλλους δείκτες του κλίματος και σχεδόν κάθε μεμονωμένο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, η μείωση των εκπομπών άνθρακα είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές και απαραίτητες δράσεις που σχετίζονται με το κλίμα για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης , τονίζει η έκθεση.

Τα επίπεδα βεβαιότητας πίσω από κάθε κίνδυνο που προσδιορίζονται στην έκθεση ποικίλλουν. Πολλές έρευνες που πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπιση των υπολειπόμενων επιστημονικών αβεβαιοτήτων. Ως εκ τούτου, η έκθεση αυτή θα πρέπει να θεωρείται ένα “ζωντανό” κείμενο, το οποίο θα ενημερώνεται συχνά με τα πιο ενημερωμένα δεδομένα και την έρευνα για το κλίμα.

Ο WMO σχεδιάζει να συγκεντρώσει υποδείγματα για τη διασύνδεση μεταξύ δεικτών κλίματος και Στόχων Βιώσιμης ανάπτυξης με βάση πραγματικά δεδομένα το 2021. Η μεθοδολογία σε αυτήν την έκθεση θα χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθεί στενά τους κινδύνους που ενέχει η επιδείνωση αυτών των δεικτών για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η κατανόηση της πολυπλοκότητας της κλιματικής αλλαγής και της διεθνούς ανάπτυξης αποτελεί μια διαρκή πρόκληση. Πηγή: Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός- WMO (World Meteorological Organization)»

{https://www.facebook.com/Meteo.Gr/posts/4349007141803269}

Keywords
Τυχαία Θέματα
Κλιματική Αλλαγή, Παγκόσμιες, - Ανάλυση Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού,klimatiki allagi, pagkosmies, - analysi pagkosmiou meteorologikou organismou