Γιάννης Πούπκος: Επιστροφή στην ανάκαμψη μέσα από την ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης

Οποιοδήποτε μέτρο που θα οδηγεί σε περισσότερη ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας, σε ενίσχυση των επισφαλών και ευέλικτων μορφών εργασίας και κατ’ επέκταση σε μείωση του χρόνου απασχόλησης, θα έχει ως αποτέλεσμα τη σοβαρή μείωση των μισθών και των εισοδημάτων

Η οικονομική ανάταξη της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την δομή της οικονομίας μας, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της καταναλωτικής δαπάνης το επόμενο διάστημα καθώς και από την…
Keywords
Τυχαία Θέματα