Φθηνά διαμερίσματα για νέα ζευγάρια- Το σχέδιο για επιδότηση ενοικίου και δάνεια για απόκτηση κατοικίας μέσω ΟΑΕΔ

Η αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή της νέας στεγαστικής πολιτικής του δημοσίου με “όχημα” τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (όπως έχει μετονομαστεί ο ΟΑΕΔ), με στόχο τη στήριξη των νέων ζευγαριών και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων έχει ξεκινήσει, γράφει ο Δημήτρης Κατσαγάνης στο capital.gr.Remaining Time-0:00FullscreenMute

Όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Εργασίας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, πρόκειται για την επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής,

επισημαίνοντας ότι, εδώ και πολλά χρόνια, δεν υπάρχει ουσιαστική, κεντρική, συντονισμένη στεγαστική πολιτική.

Όπως σημείωσε, η νέα στεγαστική πολιτική θα επικεντρώνεται κυρίως στα νέα ζευγάρια, καθώς το κόστος στέγης είναι υψηλό και αυτό το γεγονός δημιουργεί πίεση και επιτείνει και το δημογραφικό. “Θα αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία και θα ασκήσουμε μία σύγχρονη επιδοματική πολιτική ως προς τη στέγαση”, υπογράμμισε.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr, έχει συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων υλοποίησης των διατάξεων του σχετικού νόμου, ενώ με το θέμα αυτό ασχολούνται στελέχη σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο. Επίσης, είναι πολύ πιθανό να κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως άμεσης προτεραιότητας είναι τα μέτρα επιδότησης ενοικίου και έπειτα η δανειοδότηση απόκτησης κατοικίας. Και αυτό γιατί η δανειοδότηση θα χρειαστεί την άντληση μεγάλων ποσών από τα αποθεματικά της ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ στην Τράπεζα της Ελλάδας, αλλά και την εμπλοκή -τουλάχιστον στην περίπτωση της επιδότησης επιτοκίων- και των τραπεζών, ενώ θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και το καθεστώς των εγγυήσεων σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής (τραπεζικών) δανείων.

Υπενθυμίζεται πως ο νόμος Χατζηδάκη προβλέπει χαρακτηριστικά τη δυνατότητα απόκτησης ακινήτων και προώθησης συμπράξεων προς επίτευξη των σχετικών με τη στεγαστική συνδρομή σκοπών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), πιο συγκεκριμένα, μπορεί να αποκτά αδόμητα και δομημένα ακίνητα που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της, όπως αυτοί προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό μπορεί η ΔΥΠΑ να συμπράττει με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων με σκοπό την προώθηση των κυβερνητικών πολιτικών σχετικά με τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού.

Η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει αποθεματικό ύψους 1,5 δισ. ευρώ που έχει η ΔΥΠΑ (τέως ΟΑΕΔ), η οποία αντί να κάνει απλώς εργατικές κατοικίες, θα μπορέσει να κινηθεί με πιο σύγχρονο τρόπο, πιο ευέλικτα και σε διαφορετικά επίπεδα.

Η ΔΥΠΑ θα μπορεί να αγοράζει ή να εκμισθώνει οικόπεδα για ανάπτυξη μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και θα εφαρμόζει ποικιλία επιμέρους δράσεων που μπορεί να είναι:

– η παραχώρηση με χαμηλό ενοίκιο ώστε σε μερικά χρόνια με κατάλληλες ρυθμίσεις ο εργαζόμενος να μπορεί να αγοράσει το ακίνητο (rent-to-own),

– η επιδότηση ενοικίου,

– η επιδότηση επιτοκίου,

– η επιδότηση για αγορά πρώτης κατοικίας ή ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων προκειμένου να διατεθούν σε εργαζόμενους.

Τα στεγαστικά προγράμματα δεν θα απευθύνονται μόνο στο εργατικό δυναμικό αλλά και στους νέους συνολικά, καθώς την κυβέρνηση ενδιαφέρει να στηρίξει το ξεκίνημα των νέων ζευγαριών καθώς έχουμε οξύ δημογραφικό πρόβλημα και η στέγαση των εργαζομένων, ιδιαίτερα των νέων, θα είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης η οποία επιδιώκει να ασκήσει κοινωνική πολιτική στην πράξη.Εισηγήσεις για επιδότηση ενοικίου έως και 80%

Έγκυρες πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως οι εισηγήσεις οι οποίες έχουν πέσει στο τραπέζι της διοίκησης της ΔΥΠΑ από πλευράς αρμόδιων στελεχών της ίδιας υπηρεσίας σε σχέση με το πρώτο μεγάλο πεδίο της νέας στεγαστικής πολιτικής -δηλαδή εκείνο της επιδότησης ενοικίου- προβλέπουν τη δυνατότητα επιδότησης έως και του 80% του ενοικίου.

Το ποσοστό της επιδότησης, σύμφωνα με τις ίδιες εισηγήσεις, θα πρέπει καθορίζεται από κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το δηλωτέο εισόδημα των δικαιούχων, αλλά και το ύψος του ενοικίου και τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας. Έτσι, όσο χαμηλότερο είναι το εισόδημα των δικαιούχων τόσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι το ποσοστό της επιδότησης, υπό τον όρο -βέβαια- πως η κατοικία τους έχει τετραγωνικά μέτρα και μισθώνεται με ένα ενοίκιο που συνάδει με το δηλωτέο εισόδημά τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το δεύτερο μεγάλο πεδίο της νέας στεγαστικής πολιτικής -δηλαδή η απόκτηση ακινήτου- συνιστά μια πιο δυσεπίλυτη ”εξίσωση”, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις επιδότησης θα εμπλέκονται και οι τράπεζες.

Συγκεκριμένα, εισηγήσεις προβλέπουν την επιδότηση ακόμα και ολόκληρου του επιτοκίου σε περίπτωση δανεισμού από τράπεζα. Κρίσιμο είναι το ζήτημα, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, των εγγυήσεων (μέρους ή όλου του δανείου) τις οποίες ενδεχομένως θα πρέπει να αναλάβει η ΔΥΠΑ προς τις τράπεζες για την παροχή του σχετικού δανείου.

Εναλλακτικά, θα μπορεί η ΔΥΠΑ (τέως ΟΑΕΔ) να δανείζει με ίδια κεφάλαια ιδίως νέα ζευγάρια. Ειδικά η δανειοδότηση με ίδια κεφάλαια από πλευράς ΔΥΠΑ σχετίζεται με την πραγματική δυνατότητα κινητοποίησης των αποθεματικών της. Αυτά μεν ανέρχονται σε ένα μεγάλο ποσό (1,5 δισ. ευρώ) και είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδας, αλλά δεν είναι ακόμα σαφές τι ποσοστό αυτών και με τι ρυθμούς μπορούν να αντληθούν ανά έτος (δεδομένου ότι είναι επενδυμένα σε διάφορες “μεριές”) για τον σκοπό της δανειοδότησης προς νέα ζευγάρια για την απόκτηση νέας κατοικίας.

Στα πλαίσια της ίδιας πολιτικής θα δίδεται δυνατότητα και μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πιο εύκολα (καθώς θα αφορά σε μικρότερο ποσό), για δάνειο επισκευαστικό ή αποπεράτωσης ακινήτου.

Πηγή: The Toc

Keywords
Τυχαία Θέματα