ΣτΕ: Σε ειδικές περιοχές μόνο, επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχείρησης

Σε ειδικές προκαθορισμένες περιοχές και μόνο επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχείρησης, όπως αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η εγκατάσταση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχειρήσεως,
Τυχαία Θέματα