Συνολικά κέρδη 2,9 δισ. αναμένονται για τις τράπεζες το 2009

Σε διάστημα μόλις 5 εβδομάδων οι τράπεζες έχουν ενισχυθεί κατά 25% - 30% με την προσδοκία των θετικότερων κερδών του 2010, της βελτίωσης της παγκόσμιας
Keywords
Τυχαία Θέματα