Πρόβλεψη για σιπλασιασμό των χορηγήσεων νέων δανείων το 2010

Διπλασιασμό του ρυθμού αύξησης των νέων χορηγήσεων δανείων από 5% ετησίως το 2009 στο 10% προβλέπουν τραπεζικά στελέχη για το 2010.Οι ρυθμοί του 2010 θα
Keywords
Τυχαία Θέματα