Οι ζημιές φέρνουν εξαγορές στις εισηγμένες

Διπλάσιος αριθμός εισηγμένων εμφάνισε αναστροφή της κερδοφορίας του σε ζημίες, σε σύγκριση με εκείνες που πέτυχαν αναστροφή των ζημιών σε κέρδη, το α’ τρίμηνο του
Τυχαία Θέματα