"Χρυσοφόρο" σχέδιο αξιοποίησης ακινήτων του δημοσίου

Το πρόγραμμα αξιοποίησης και εκποίησης ακινήτων του Δημοσίου για έσοδα 50 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους, 1 δισ. ευρώ για το 2010, και
Keywords
Τυχαία Θέματα